База  знань  xml  сценаріїв

ЕП ідентифікації
Предметна область:
Назва теки:
Назва xml файла-сценарія:
Ім_я автора xml сценарія:
Дата реєстрації xml сценарія в базі знань:
Підключити теки до огляду:
    Інструкція:
  Надана єлектронна форма призначена для встановлення ключових параметрів пошуку в базі знань, xml сценаріїв та тек (папок/вершин), що формують їх онтологічну структуру.
  Поля, що призначені для встановлення ключових параметрів пошуку мають наступні значення:
        - Предметна область - презначене для встановлення бази знань, в середовищє якої буде проведено пошук ключових параметрів xml сценаріїв. База знань встановлюється шляхом обирання з випадаючого списку предметної області;
        - Назва теки (що містить xml сценарій). Вводиться повна її назва, або одне чи декілька слів з її змісту;
        - Назва xml файла-сценарія. Вводиться повна його назва, або одне чи декілька слів з його змісту;
        - Ім_я автора xml сценарія. Вводиться повна його і_мя, або частина його імені;
        - Дата реєстрації xml сценарію в базі знань. Вводиться повна дата (зразок формату дати - 11.04.2019), або її частина (зразок формату 2019.
  Для встановлення ключового параметру пошука не обов_язково заповнювати всі пошукові поля наданної форми, достатньо заповнити будь який з них, або обрану вами комбінацію полів.
  Якщо не буде визначено жодного пошуковаго поля, то результатом пошуку буде відображена вся база знань.
  Результат пошуку виводиться у таблицю, що має зміст стасовно візначених вище ключових, параметрів.
  В першому стовпчику знаходиться порядковий номер xml сценарію у таблиці;
  В другому стовпці, наданої таблиці (<Формат відображення>), представлені гіперпосилання на програмні модулі візуалізації обранного xml сценарію у відповідності до встановленної форми.
  У сьомому стовпці (<Назва теки xml сценарія>) знаходятся назви тек обранного xml сценарію, що відповідають ключовому параметру пошуку.
  Загальна кількість тек, що містяться в обраному xml сценарію знаходиться у п_ятому стовпці наданної таблиці.
  Ім_я (Логін) автора обранного xml сценариію знаходиться у другому стовпці наданної таблиці.
  У восьмому стовпці наданної таблиці снаходиться дата реєстрації обранного xml сценарію в базі знань .
  Якщо нам не потрібно в результативній таблиці виводити до огляду назви тек xml сценарію (стовпчит - <Назва теки xml сценарія>), то в наданнії єлектронній формі (<ЕП ідентифікації>) потрібно відкрити поле <Підключити теки до огляду>, та з випадаючого списку обрати значення <Тека off>. Відповідно для відображення назв тек у таблиці, потрібно встановити показник <Тека on>.